Dnia 22 października 2020 roku, w naszej szkole, wszystkie klasy świętowały Dzień Klapków, zmieniając swoje codzienne obuwie po szkole, na klapki lub kapcie, w których zazwyczaj chodzą po domu. Do zabawy przyłączyli się również nauczyciele!

     Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za pomysł świętowania takiego dnia i mamy nadzieję, że zagości on już na stałe w naszym kalendarzu szkolnym.

122281006 636610340363147 1608360507366090535 n

     Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tej akcji. Uczniowie zmagali się z tabliczką mnożenia. Były gry i zabawy, które pozwoliły uczniom przypomnieć tabliczkę mnożenia. Na koniec każdy miał okazję sprawdzić się biorąc udział w teście. Uczniowie, którzy osiągneli najlepsze wyniki zostali Ekspertami Tabliczki Mnożenia.

Klasyfikacja końcowa testu:

1. miejsce Amelia Ruszczyk kl. VIII

2. miejsce Oliwia Parzych kl. VI

3. miejsce Wiktor Pawelczyk kl. VIII

Gratulujemy !!!

202010 5 20201027 1573433343


     W związku  z wprowadzeniem zdalnego nauczania w klasach IV-VIII, uległa zmianie organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Nasiadkach. Zasady zdalnego nauczania w klasach IV-VIII zostały wysłane w wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

    

We wtorek 13 października 2020 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej.

     Młodsze dzieci narysowały portrety oraz opracowały zagadki o nauczycielach do odgadnięcia przez ich starszych kolegów. Korytarz szkoły ozdobiła tablica ze zdjęciami nauczycieli z dawnych lat. Wychowankowie mieli okazję poznać ich „z innej strony”. Nauczyciele przygotowali również zagadki o sobie. Po ich przeczytaniu uczniowie musieli odgadnąć o kim jest mowa. Był to też czas poznawania wybitnych pedagogów. Uczniowie klas VI i VII dowiedzieli się kim byli Janusz Korczak i Józef Psarski.

     Uczniowie wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie.

     W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły dyrektor szkoły p. Sylwia Smilgin-Kamińska. W swoim przemówieniu pani dyrektor zaznaczyła, że wszyscy, którzy tworzą szkołę: nauczyciele pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie.

36

21

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.1603 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego.

TABELA 1.

 Lp.

§5 ust 2 cyt. rozporządzenia

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

pkt.3)

02.11.2020r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 2.

pkt.3)

10.11.2020r.

Projekt edukacyjny.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 3.

pkt.3)

30.04.2021r.

Projekt edukacyjny.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 4.

pkt.1)

25.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 5.

pkt.1)

26.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 6.

pkt.1)

27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 7.

pkt.3)

01.06.2021r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

8.

pkt.3)

04.06.2021r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 

Wyżej wymienione terminy ustalono po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w wyżej wymienionych dniach (tab.1) w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów.

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1158796
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 374 gości oraz 0 użytkowników.