Drukuj

 

ZASIŁEK SZKOLNY

2020/2021

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lelis, znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniem uzasadniającym przyznanie zasiłku losowego są w szczególności:

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek, który składany jest w ZASiP w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się:

Maksymalna kwota zasiłku wynosi 620 zł (pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych).

 

Dokumenty do pobrania: