Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.1603 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego.

TABELA 1.

 Lp.

§5 ust 2 cyt. rozporządzenia

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

pkt.3)

02.11.2020r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 2.

pkt.3)

10.11.2020r.

Projekt edukacyjny.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 3.

pkt.3)

30.04.2021r.

Projekt edukacyjny.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 4.

pkt.1)

25.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 5.

pkt.1)

26.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 6.

pkt.1)

27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 7.

pkt.3)

01.06.2021r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

8.

pkt.3)

04.06.2021r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 

Wyżej wymienione terminy ustalono po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w wyżej wymienionych dniach (tab.1) w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów.

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1158808
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.