W związku  z wprowadzeniem zdalnego nauczania w klasach IV-VIII, uległa zmianie organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Nasiadkach. Zasady zdalnego nauczania w klasach IV-VIII zostały wysłane w wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

    

We wtorek 13 października 2020 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej.

     Młodsze dzieci narysowały portrety oraz opracowały zagadki o nauczycielach do odgadnięcia przez ich starszych kolegów. Korytarz szkoły ozdobiła tablica ze zdjęciami nauczycieli z dawnych lat. Wychowankowie mieli okazję poznać ich „z innej strony”. Nauczyciele przygotowali również zagadki o sobie. Po ich przeczytaniu uczniowie musieli odgadnąć o kim jest mowa. Był to też czas poznawania wybitnych pedagogów. Uczniowie klas VI i VII dowiedzieli się kim byli Janusz Korczak i Józef Psarski.

     Uczniowie wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie.

     W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły dyrektor szkoły p. Sylwia Smilgin-Kamińska. W swoim przemówieniu pani dyrektor zaznaczyła, że wszyscy, którzy tworzą szkołę: nauczyciele pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie.

36

21

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.1603 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego.

TABELA 1.

 Lp.

§5 ust 2 cyt. rozporządzenia

Data dodatkowych dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie

1.

pkt.3)

02.11.2020r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 2.

pkt.3)

10.11.2020r.

Projekt edukacyjny.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 3.

pkt.3)

30.04.2021r.

Projekt edukacyjny.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 4.

pkt.1)

25.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 5.

pkt.1)

26.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 6.

pkt.1)

27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

 7.

pkt.3)

01.06.2021r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

8.

pkt.3)

04.06.2021r.

Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

 

Wyżej wymienione terminy ustalono po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w wyżej wymienionych dniach (tab.1) w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów.

 

Szanowni Rodzice,

Wiadomość kierujemy do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Cały czas trwa Powszechny Spis Rolny. Jeśli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza spisowego, może zadzwonić do Państwa rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu. Rachmistrz może zadzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00. Nadal można skorzystać z formularza online dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – najwygodniejszej formy przekazania danych. Wypełniając ankietę mogą Państwo samodzielnie, bez udziału osób trzecich, przekazać dane o swoim gospodarstwie. Wcześniejsze przygotowanie informacji o np. powierzchni działki, uprawach, nawozach znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie formularza. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1.

Gmina, w której Państwo mieszkacie bierze udział w konkursie dla Gminnych Biur Spisowych w województwie mazowieckim. Nagrodą dla zwycięskiej gminy jest aż 50 zestawów sportowych dla szkół i atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Zasady konkursu są bardzo proste: nagrodę wygrywa gmina z najwyższym odsetkiem rolników spisanych samodzielnie przez Internet. Jeżeli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza, nie ma na co czekać. Jego wypełnienie nie zabiera wiele czasu, natomiast z nagród może skorzystać wiele dzieci.

Jeżeli nie prowadzą Państwo gospodarstwa rolnego, ale w rodzinie, sąsiedztwie lub okolicy mają Państwo znajomych rolników, prosimy o przekazanie im informacji o konkursie. Każdy wypełniony formularz zwiększa szansę na wygraną atrakcyjnych nagród dla miejscowych szkół i przedszkoli. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

     W poniedziałek 28 września 2020r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego. Jest to  dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie poprzedziła kampania, w której kandydaci przygotowali plakaty wyborcze i przedstawiali swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

     Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącą została Julia Laskowska, a zastępcą Teresa Marzewska. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

     Na początku września uczniowie wybrali również opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którą większością głosów została nauczycielka języka angielskiego Pani Monika Wilczek. Osobą wspomagającą jest Pani Kamila Kubeł-Giers.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 IMG 20200928 105830 IMG 20200928 105958  IMG 20200928 110011 
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1233868
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.