Prezentacja

     

     Drodzy rodzice w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nasz odział przedszkolny zostanie otwarty od 20 maja . Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, placówka została odpowiednio przygotowana na przyjęcie dzieci; usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (pluszowe misie, puzzle, książki, dywany); zabawki będą na bieżąco dezynfekowane i pozostawiane w wydzielonym pomieszczeniu na 48 godz; sala w której organizowane będą zajęcia wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę, wyznaczone są miejsca do zabawy na placu zabaw oraz strefy zabaw w sali.

     Dzieci zostaną zapoznane z zasadami bezpieczeństwa i wszelkimi zasadami higieny (regularne mycie rąk szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu ).

Rodzicu:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dziękuję

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach informuje, że od dnia 20 maja 2020 roku, wznawia działalność oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole.

Czas pracy oddziału przedszkolnego: 8:00-13:00, przyprowadzanie dzieci do oddziału do godziny 8:30.

Rodzice, którzy wyrazili wcześniej deklarację udziału ich dzieci w zajęciach opiekuńczych mają obowiązek zapoznać się z procedurami ochrony dzieci i pracowników oddziału przedszkolnego przed Covid-19 w Szkole Podstawowej w Nasiadkach i złożyć stosowne oświadczenie w sekretariacie szkoły najpóźniej dnia 19 maja 2020 roku.

Taki sam obowiązek dotyczy rodziców, którzy podejmą w terminie późniejszym decyzję dotyczącą udziału ich dzieci w zajęciach oddziału.

Procedury i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców w budynku szkoły.

 

Plik do pobrania:

Procedury i oświadczenie

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach na podstawie § 11o pkt.1, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781) zmienia dni wolne od zajęć dydaktycznych na dni, w których w Szkole Podstawowej w Nasiadkach odbędzie się egzamin ósmoklasisty zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

TABELA 1.

Lp.

Data dodatkowych

dni wolnych

Uwagi, uzasadnienie
1. 16.06.2020 r. Egzamin ósmoklasisty
2. 17.06.2020 r. Egzamin ósmoklasisty
3. 18.06.2020 r. Egzamin ósmoklasisty

     

     Przebywanie w internecie to dla młodzieży codzienność. Stykają się z nim po raz pierwszy w coraz młodszym wieku – z badania NASK „Nastolatki 3.0” wynika, że dzieci samodzielnie zaczynają korzystać z zasobów internetowych już od siódmego roku życia. Obecnie średni czas korzystania z internetu wśród nastolatków wynosi ponad 4 godziny dziennie, ale posługiwanie się powszechnie dostępnymi smartfonami może oznaczać, że młodzi są online praktycznie cały czas.

     Sexting, grooming czy cyberstalking - wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wciąż pojawiają się nowe zjawiska, które mogą zagrozić bezpieczeństwu twojego dziecka.

     Dlatego zachęcamy państwa do zapoznania się z poradnikiem pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przygotowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK , dzięki któremu łatwiej wykryjecie i będziecie mogli zareagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

 

Poradnik cz. I

https://ose.gov.pl/rest/public/file?fileId=1028
 
Poradnik cz.II

Podkategorie

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1135669
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.