W roku szkolnym 2016/2017 kontynuowana jest innowacja pedagogiczna z programem „Ekolog to ja”

Jest realizowana w ramach zajęć edukacyjnych nauczania zintegrowanego, przyrody oraz koła ekologicznego liczącego 19 członków.

 

  Głównym celem programu jest:

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;

2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska;

3. Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna;

4. Rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem;

5. Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska;

6. Rozwijanie odpowiedzialności i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne;

7. Wdrażanie do ekologicznego życia we własnym domu;

8. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł;

9. Uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych, nasze spokojne życie.

     Uczestnikami programu są uczniowie klas I - VI.

     Opiekunowie: Katarzyna Izydorczyk, Jolanta Kurpiewska

PLAN PRACY KOŁA EKOLOGICZNEGO „ KONICZYNKA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W NASIADKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

CELE GŁÓWNE

     1. Rozwijanie świadomości ekologicznej.

     2.Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan naszego środowiska.

     3.Uwrażliwianie na piękno otaczającego nasz środowiska.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Pozyskiwanie członków koła interesujących się przyrodą.

Wdrażanie do samodzielnej pracy, w grupach, dokładności, wytrwałości, obowiązkowości, aktywności.

Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Wyzwalanie inicjatywy uczniów.

Kształtowanie nawyków dbania o racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska.

Kształtowanie nawyków umiejętności segregowania odpadów.

Przygotowywanie uczniów do konkursów i akcji ekologicznych.

Prezentowanie wyników działalności koła.

Lp. Tematyka Efekty – uczeń: Liczba godzin Termin Uwagi

1.

 

 

 

2.

3.

 

Zapoznanie uczniów z założeniami i celami pracy koła. Opracowanie planu pracy.

Akcja „ Sprzątanie świata”.

Wykonywanie zadań w ramach innowacji pedagogicznej „EKOLOG  TO JA”:

a) wykonywanie prac i udział w ramach konkursów szkolnych:  „ Najlepszy ekolog”, zbiórka baterii, makulatury, nakrętek, zużytych telefonów komórkowych  i innych;

b) wykonywanie prac w ramach konkursów, akcji i programów ekologicznych pozaszkolnych;

c) sprzątanie lasów i pasów przeciwpożarowych( wg potrzeb)

d) projekt z okazji „DNIA ZIEMI”;

e) zorganizowanie Gminnego Konkursu Przyrodniczego dla klas I–III;

f)  wycieczki do: rezerwatu „ Olsy płoszyckie” i ścieżki    edukacyjnej w leśnictwie Łęg Starościński ( lub ZOO, schroniska zwierząt), inne;

g)  spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami przyrodniczymi, środowiskowymi, np. Kosmicznego Dnia Nauki, innych;

h)ekologiczne zajęcia warsztatowe;

Jest kreatywny, podaje pomysły do planu pracy.

Jest odpowiedzialny zna i reaguje na problemy środowiska lokalnego.

Rozwija swoje potrzeby, zainteresowania, odnosi sukcesy, zdobywa wyróżnienia i nagrody.

Wie jak sprzątać las, umie odpowiednio się zachować.

Umie pracować metodą projektu, jest

aktywny.

Wie jak kulturalnie i bezpiecznie zachować się w czasie wycieczek, w rezerwacie, poznaje lokalną florę i faunę.

Poznaje tajniki pracy przedstawicieli instytucji zajmujących się zagadnieniami środowiskowymi.

Dostrzega zmiany zachodzące w środowisku, umie wyszukiwać informacje na dany temat z różnych źródeł, pracować w grupie.

1

1

34

wg ofert

IX

IX

IX-VI

       

 

Opracowały: Jolanta Kurpiewska i Katarzyna Izydorczyk oraz uczniowie


   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1158722
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.