OPIS   INNOWACJI   PEDAGOGICZNEJ
1. Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Uczniowie coraz rzadziej czytają, nie skupiając swojej uwagi na przekazie tekstowym. Rozumienie tekstu sprawia im duże trudności, często popełniają błędy językowe i ortograficzne. Ich zasób słownictwa jest ubogi. Często nie potrafią selekcjonować informacji w procesie tworzenia prezentacji na określony temat.

Uczniowie, korzystając z mediów, skupiają się na grach komputerowych, wymagających szybkich reakcji na audiowizualne środki przekazu. Nie wykorzystują komputera i Internetu do zdobywania i pogłębiania swoich wiadomości z innych dziedzin.

  1. 1.Cele  innowacji  pedagogicznej:

 

 

 

-   doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i uważnego słuchania czytanego tekstu,

-   rozbudzenie aktywności twórczej w procesie refleksji na temat czytanego tekstu,

-   wykształcenie umiejętności selekcjonowania informacji,

-   kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

-   wyrabianie umiejętności wyszukiwania znaczeń niezrozumiałych wyrazów i wyrażeń w słownikach (języka polskiego, wyrazów obcych, frazeologicznym, ortograficznym),

-   rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, sporządzania krótkich notatek i łączenia wydarzeń w logiczną całość,

-   rozbudzanie ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej,

-   kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z komputera i zasobów internetowych.

  1. 2.Krótki opis założeń

(spodziewane  efekt)y:

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-   zaspokoi naturalną potrzebę ciekawości, poddając refleksji przekazywane treści,

-   poprawi umiejętność czytania ze zrozumieniem,

-   będzie umiał odnaleźć znaczenie i pisownię niezrozumiałych wyrazów korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy,

-   będzie stosował bogate słownictwo,

-   prace twórcze wzbogaci o ciekawą szatę graficzną,

-   pozna właściwie sposoby korzystania z zasobów internetowych i będzie umiał wykorzystać je w codziennej praktyce,

-   poprawi się zachowanie uczniów, będą potrafili radzić sobie z negatywnymi emocjami, swoje kłopoty rozwiązywać podobnie jak bohaterowie książek,

-   będzie postrzegał czytanie książek jako ciekawą formę spędzania wolnego czasu, która stanowić może alternatywę dla gier komputerowych,

-   będzie częściej korzystał z zasobów bibliotecznych.

3.Sposoby realizacji innowacji

-   Udział w zajęciach dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne, zajęciach z języka polskiego w klasach IV–VI i zajęciach edukacji polonistycznej w klasach I–III, zajęciach komputerowych w klasach IV-VI, zajęciach świetlicowych w klasie 0, zajęciach bibliotecznych.

-   Udział w konkursach, wyjazdach do teatru, kina, akcjach czytelniczych.

PLAN PRACY INNOWACJI CZYTELNICZEJ III


 

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1158793
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 303 gości oraz 0 użytkowników.