PROGRAM ADAPTACYJNY

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W NASIADKACH

Wstęp

     Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do oddziału przedszkolnego dzieci różnią się „poziomem zdolności przystosowawczych”. Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków oddziału przedszkolnego, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu.

     Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej, zależy bowiem w dużej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i sam oddział przedszkolny, to zwiększa się także akceptacja nowej sytuacji przez dzieci.

     Dlatego „adaptacja w oddziale przedszkolnym” musi być rozpoczęta od realizacji działań ukierunkowanych na rodziców. Celem tych działań jest:

- stworzenie atmosfery zapewniającej zrozumienie i wsparcie rodziców, otwartość na dialog,

- przybliżenie działalności oddziału przedszkolnego na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych, jego specyfiki ze względu na proponowaną ofertę edukacyjną,

- przybliżenie charakterystyki rozwoju i potrzeb emocjonalnych dzieci,

- przedstawienie rad i wskazówek, jak wykorzystać okres poprzedzający przyjście dziecka do przedszkola, aby najwłaściwiej przygotować je do nowego otoczenia,

- przekazanie rad dotyczących postępowania na wypadek „trudnych chwil” w adaptacji dziecka.

     Cele programu:

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach oddziału przedszkolnego, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa psychicznego poprzez:

- poznanie nowych osób (nauczycieli, pracowników obsługi grupy),

- poznanie nowego otoczenia (sali, łazienki, szatni i innych pomieszczeń, a także ogrodu oddziału przedszkolnego).

Kształtowanie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, kształtowania poczucia przynależności do grupy przedszkolnej:

- ośmielenie dzieci do uczestnictwa we wspólnych zabawach z opiekunami i rówieśnikami,

- uzyskiwanie równowagi między potrzebami dziecka, a warunkami funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.

Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi oddziału przedszkolnego.

Uzyskanie poczucia atrakcyjności oddziału przedszkolnego „w oczach dziecka” i chęci przebywania w nim.

     Program będzie realizowany poprzez:

- Zabawy zapoznawcze.

- Zajęcia.

- Zabawy ruchowe.

- Rozmowy.

- Obserwacje.

- Samoocenę.

- Pokaz.

- Gry i zabawy zespołowe.

     Efekty wdrażania programu:

  1. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie rówieśniczej.
  2. Złagodzenie trudności w przystosowaniu się dzieci do przedszkola.
  3. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy.
  4. Przyzwyczajenie dzieci do przebywania w licznej grupie rówieśników.
  5. Włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania do nowych warunków życia przedszkolnego.
  6. Wzbogacanie pozytywnych doświadczeń dzieci w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.

Opracowała : Izabela Żebrowska

   
Description of image1
Description of image2
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
698939
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

   

Image

 

Image

 

 Image

 

Image