W miesiącu grudniu puchar przechodni za najwyższą frekwencję otrzymuje klasa VI – Gratulujemy!

FREKWENCJA KLAS W  MIESIĄCU GRUDNIU:

KLASA I – 91,34%

KLASA II – 92,10%

KLASA IV – 81,50%

KLASA V – 92,40%

KLASA VI – 93,12%

KLASA VII  - 87,20%

KLASA VIII – 84,28


W miesiącu listopadzie puchar przechodni za najwyższą frekwencję otrzymuje klasa V – Gratulujemy!

FREKWENCJA KLAS W MIESIĄCU LISTOPADZIE:

KLASA I – 89,96%

KLASA II – 95,10%

KLASA IV – 90,30%

KLASA V – 98,06%

KLASA VI – 91,87%

KLASA VII - 93,10%

KLASA VIII – 92,7


W miesiącu październiku puchar przechodni za najwyższą frekwencję otrzymuje klasa I – Gratulujemy!

FREKWENCJA KLAS W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

KLASA I – 99,43%

KLASA II – 94,07%

KLASA IV – 96,01%

KLASA V – 95,25%

KLASA VI – 95,17%

KLASA VII  - 96,03%

KLASA VIII – 89,18%


„Warto przyjmować rolę opiekuna samorządu, jeżeli zostanie się wybranym przez wszystkich uczniów całej szkoły w wyniku demokratycznych wyborów, w których kandydatami są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.

Nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów szkoły, wskazany jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie, to nauczyciel pozytywnie zweryfikowany. W taki sposób, o jakim nikt inny z nauczycieli nawet nie może marzyć(…). I taki nauczyciel zajmuje już zupełnie inną pozycję w szkole”.

Lucyna Bojarska

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasiadkach brali udział w wyborach opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

W drugiej turze głosowania większością głosów zwyciężyła p. Izabela.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania;
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • Poznawanie tradycji regionalnych;
 • Rozwój zainteresowań;
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

   
Description of image1
Description of image2
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
739299
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 752 gości oraz 0 użytkowników.

   

Image

 

Image

 

 Image

 

Image