„Warto przyjmować rolę opiekuna samorządu, jeżeli zostanie się wybranym przez wszystkich uczniów całej szkoły w wyniku demokratycznych wyborów, w których kandydatami są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.

Nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów szkoły, wskazany jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie, to nauczyciel pozytywnie zweryfikowany. W taki sposób, o jakim nikt inny z nauczycieli nawet nie może marzyć(…). I taki nauczyciel zajmuje już zupełnie inną pozycję w szkole”.

Lucyna Bojarska

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasiadkach brali udział w wyborach opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

W drugiej turze głosowania większością głosów zwyciężyła p. Izabela.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania;
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • Poznawanie tradycji regionalnych;
 • Rozwój zainteresowań;
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Dyrektor Szkoły Podstawowej zdecydowała o powołaniu nagrody przechodniej dla klas z najwyższą frekwencją za każdy miesiąc. Nagrodę ma szansę wygrać każda z klas 0-VIII.

Nagroda będzie wręczana po zakończeniu każdego miesiąca i będzie w posiadaniu nagrodzonej klasy przez cały miesiąc aż do następnego miesiąca.

Mamy nadzieję, że będziecie rywalizować ze sobą w zakresie obecności w szkole.
W miesiącu wrześniu najwyższą frekwencję miała klasa V – 99%.

Gratulujemy!


W dniu 19 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas IV – VIII. Byli do tego wydarzenia doskonale przygotowani. W szkole pojawiły się plakaty wyborcze, programy, które kandydaci zamierzają zrealizować w tym roku szkolnym.

Miło nam poinformować, że nowym przewodniczącym SU w roku szkolnym 2018/2019 będzie Małgorzata z klasy VIII. W głosowaniu wygrała zdecydowanie Małgorzata. Zastępcą przewodniczącej została Marlena z klasy VIII. Nowej Przewodniczącej gratulujemy wyboru i liczymy na duże zaangażowanie w pracy!


   
Description of image1
Description of image2
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
672971
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

   

Image

 

Image

 

 Image

 

Image