Podczas gminnych zawodów w indywidualnym tenisie stołowym rozgrywanych na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Obierwi, dokonano podsumowania rywalizacji sportowej za poprzedni rok szkolny. Przewodniczący gminnego SZS p. Maciej Brzeski w obecności pana Stefana Prusika- Przewodniczącego Rady Powiatu i pani Wandy Pieńkosz - Dyrektora ZS w Obierwi przedstawił klasyfikację szkół. Nasza szkoła zajęła dopiero piąte miejsce. Wierzymy, że jest to pozycja startowa do powrotu na miejsca medalowe, które w ostatnich dziesięciu latach zdobywali sportowcy SP w Nasiadkach.

Ilość uzyskanych punktów w rywalizacji szkół podstawowych z terenu gminy Lelis:

 1. SP Lelis                            325,00pkt.
 2. SP Obierwia                      160,50pkt.
 3. III. SP Białobiel                  103,00pkt.
 4. SP Olszewka                     70,00pkt.
 5. SP Nasiadki                       63,50pkt.
 6. SP Łęg Przedmiejski            27,00pkt.
 7. SP Dąbrówka                     24,00pkt.
 8. SP Łęg Starościński                  5,00pkt.

 

PROGRAM ADAPTACYJNY

 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „LEŚNE SKRZATY”

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NASIADKACH

ROK SZKOLNY 2014/2015 

WSTĘP

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami. Dziecko wstępujące do placówki musi przystosować się do warunków nowego otoczenia oraz wymagań związanych ze sposobem korzystania z urządzeń i wyposażenia oddziału przedszkolnego, nauczycieli i pozostałych pracowników, przebywania w licznej grupie, wymagań stawianych w zakresie samoobsługi, nowego rozkładu dnia oraz nowej pozycji społecznej, innej niż w rodzinie. U wielu dzieci wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew, którą często przenoszą na pracowników oddziału przedszkolnego, rodziców, lub inne dzieci. Większość dzieci przystosowuje się dość szybko do nowej rzeczywistości, u innych okres adaptacji trwa bardzo długo ale, są także takie dzieci, które nigdy nie adoptują się do warunków przedszkolnych. Najczęściej takie problemy mają dzieci, które miały przykre doświadczenia w relacjach z dorosłymi, są nieśmiałe, lękliwe, miały mały kontakt z rówieśnikami lub też ich rodzice są nadopiekuńczy. Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy oddziału przedszkolnego uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola. Nauczyciele przyjmując pod opiekę nowe dzieci nie znają indywidualnych potrzeb swoich wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji rodzinnej, jak również oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkolaka. Oddział przedszkolny jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielić rodzicom wsparcia, przygotowując ich do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami, a pracownikami oddziału przedszkolnego. Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Na tej podstawie został opracowany program adaptacyjny oddziału przedszkolnego „Leśne Skrzaty”, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci, oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 Program skierowany jest do:

 - nauczycieli i personelu pomocniczego oddziału przedszkolnego, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska;

 - dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem;

 - rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka są chętni do współpracy.

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 - stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest oddział przedszkolny ,

 - nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

W stosunku do dziecka:

- skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,

- kojarzenie oddziału przedszkolnego z czymś przyjemnym, by chciały wracać następnego dnia,

- zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z oddziałem,

- zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,

- poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników oddziału przedszkolnego,

- poznanie sal i otoczenia przedszkola,

- rozwijanie umiejętności społecznych,

- rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,

- wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,

- wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,

-  nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

W stosunku do rodziców:

- zmniejszenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę nauczycieli oddziału przedszkolnego,

- ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,

- uczulenie rodziców na sytuacje trudne spotykane przez dziecko w oddziale,

- poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i personelu oddziału przedszkolnego,

- integracja rodziców między sobą,

- zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami oddziału przedszkolnego,

- zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami budowanie wzajemnej więzi, opartej na zaufaniu.

 

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dziecko potrafi:

 

- spokojnie rozstać się z rodzicem,

- przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,

- uczestniczyć w życiu grupy,

- bawić się z koleżankami i kolegami,

- kojarzyć pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym działaniem,

- z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników oddziału przedszkolnego,

- przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,

- rozumieć, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami,

- zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać w oddziale przedszkolnym,

- przestrzegać zasadę samodzielnego nie oddalania się od grupy.


Rodzic:

- ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,

- zna nauczycielki oraz personel przedszkola,

- zna pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko,

- współpracuje z oddziałem przedszkolnym, zna cele i zadania,

- wie, w co wyposażyć dziecko do przedszkola,

- rozumie znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,

- obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,

- wie jakie trudności musi pokonać jego dziecko i w jaki sposób mu pomóc,

Nauczyciel:

- poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował,

- zna środowisko domowe dzieci,

- planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,

- zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

PROGRAM BĘDZIE RALIZOWANY POPRZEZ:
 • Zabawy zapoznawcze
 • Zajęcia
 • Zabawy ruchowe
 • Rozmowy
 • Obserwacje
 • Samoocenę
 • Pokaz
 • Gry i zabawy zespołowe
EWALUACJA

Ewaluacja będzie dokonana poprzez:

 • Obserwacje
 • Wytwory dzieci
 • Rozmowy z rodzicami

Opracowała: Izabela Żebrowska


 

    Dobiegł końca rok szkolny 2013/2014. 27 czerwca uczniowie opuścili szkołę. Najstarsi odeszli do gimnazjów, jeśli tu wrócą, to tylko jako goście. Młodsi na dwa miesiące, powrócą już we wrześniu.

     Wszystkim życzymy słonecznych, wesołych i bezpiecznych wakacji. Bawcie się dobrze.


25 rocznica ptr 1 20140702 1650700486

     42. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo rozegrano w Warszawie na stadionie WAT w dniu 28 czerwca 2014 roku. Zawody zgromadziły czołówkę niemal 200 ringowców z czołowych ośrodków gry w ringo z Polski i reprezentację Białoruskiej Federacji Ringo. Rywalizacja toczyła się w 18 kategoriach indywidualnych, w 4 kategoriach deblowych oraz w grze trójek do lat 13. Zawodnicy do południa rywalizowali w grach indywidualnych, po południu rozgrywano gry drużynowe. Mistrzostwa były trudnym i selektywnym sprawdzianem dla zawodników. Dodatkowym utrudnieniem była gwałtowna burza, która przerwała rywalizację i wydłużyła rozgrywki o półtorej godziny.


spotkanie autorskie 1 20140626 1513841972

     23.06.2014r. gościła w naszej szkole pisarka Joanna Brodowska.

Opowiedziała uczniom o swojej pracy i bohaterach swoich książek. Przeprowadziła także warsztaty z uczniami klas 0-6 na temat : „Rola wyobraźni w życiu Młodych Ludzi” w ramach których wszyscy mieli okazję poprzez umiejętności plastyczne dać upust swojej wyobraźni. Na zakończenie wręczyła uczestnikom spotkania piękne zakładki.


   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1230195
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 222 gości oraz 0 użytkowników.