SPN.0220-5/18

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

DYREKTORA SZKOŁY W NASIADKACH

z dnia 23 sierpnia 2018r.

 

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania na rok szkolny 2018/2019

            Działając na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), w związku z art. 22a ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dopuszczam do użytku w Szkole Podstawowej w Nasiadkach przedstawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zajęć programy nauczania, zawarte w wykazie stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, na rok szkolny 2018/2019.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1001464
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.