Rok szkolny 2014/2015

Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę.

Spis treści
1. Założenia programu
2. Cele programu
3. Realizacja programu
4. Procedury osiągania celów
5. Przewidywane efekty
6. Ewaluacja programu
7. Bibliografia

Założenia programu
„Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę” skierowany jest do uczniów klas I– III Szkoły Podstawowej, przejawiających trudności językowe. Realizowany jest w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Cele programu
1. Usprawnianie zaburzeń mowy.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej i autokontroli.


Realizacja programu
1. Diagnoza logopedyczna (opinia z poradni lub obserwacja własna),
2. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek


a) ćwiczenia oddechowe– wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi. 
— wdech przez nos, wydech ustami,
— unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu,

— wykonanie wdechu wymawiając „s” z jednakową głośnością,
— wykonanie wdechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej,
— wykonanie wdechu dmuchając na skrawek papieru (odchylenie papieru musi być cały czas jednakowe),

—dmuchanie z użyciem dmuchajki lub Lotto Blow ze zróżnicowanym natężeniem wydechu,
— wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę, nakładanie kropek biedronce słomką itp.
— zdmuchiwanie płomyka świecy przy zwiększanej stopniowo odległości,
— dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczki,

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych– usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy,

-zastosowanie różnych ćwiczeń z zakresu gimnastyki buzi i języka oraz usprawnianie pozostałych narządów mowy: żuchwy, podniebienia miękkiego.

Przykładowe ćwiczenia:


ćwiczenia języka:
— gwałtowne wysuwanie i wsuwanie języka w głąb jamy ustnej, zlizywanie z talerzyka miodu, posypki na torty,
— „kląskanie” językiem o podniebienie twarde,
— dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej żuchwie,
— unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego,
— wysuwanie języka na górną wargę,
— odklejanie opłatka, chrupki od wałka dziąsłowego,
— głośne wymawianie głoski a z jednoczesnym unoszeniem języka do wałka dziąsłowego,
— kilkakrotne uderzanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy, wielokrotne wymawianie sylaby da z głoską d realizowaną dziąsłowo jak w wyrazie Andrzej, drzewo,
— lizanie podniebienia przy otwartych ustach,
— wypychanie językiem policzków.

ćwiczenia warg:
— szybkie zmienianie układu ust „uśmiech”-„ryjek”,
— utrzymywanie na wargach zwiniętych w „ryjek” kółeczka z cienkiego drucika, podczas wykonywania ćwiczeń manualnych (chodzi o odwrócenie uwago od wykonywanego ruchu warg, by ćwiczona czynność wykonywana była automatycznie),
— wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie i cmokanie,
— zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie,
— dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dziobka i z zębami górnymi na dolnej wardze,
— parskanie,
— półuśmiech-odciąganie na przemian kącików warg,
— nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem.

ćwiczenia podniebienia miękkiego:
— wdychanie i wydychanie powietrza przez nos,
— wypowiadanie sylaby apa z przedłużeniem momentu zwarcia warg,
— wypowiadanie sylab ap, op, ep, yp, up z przedłużeniem zwarcia warg,
— ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru),
— ziewanie.

ćwiczenia żuchwy:
— opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze,
— wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi,
— ruchy do przodu i do tyłu.

c) ćwiczenia emisyjno– głosowe– wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów. 
— próby wymowy poszczególnych bądź niektórych samogłosek na różnej tonacji,
— ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych ( muuu..., hau hau..., pi pi..., itp.),
— przeciągamy samogłoskę w pierwszej sylabie: Kaaaaa… siu!, Maaaaa...ćku!
— przeciągamy samogłoskę w drugiej sylabie: Elkaaaaa...!, Tomkuuuuu...!


3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy
— wywołanie głoski w izolacji,
— utrwalanie głoski korygowanej w sylabach, logotomach,

— utrwalanie głoski korygowanej w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
— utrwalanie głoski korygowanej wyrażeniach, a następnie w zdaniach,
— automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,

Ćwiczenia wspierające zajęcia logopedyczne:


-ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego– usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych np:

— wydzielanie pierwszej lub ostatniej głoski z nazwy obrazka.

— różnicowanie głosek poprzez wskazywanie obrazków, rysowanie, itp.(np. które zwierzę wydaje dany odgłos wąż– sssss…, mucha — zzzz),
— różnicowanie głosek z użyciem gestów — wymawiamy opozycyjne głoski, gdy dziecko usłyszy np. „sz”, podnosi rękę do góry (tak jak układa się język przy artykulacji), gdy„s”, opuszcza na dół,
— różnicowanie takich samych głosek, różnych i o podobnym brzmieniu lub sylab (np. ba — da– ga — ba…)– dzieci sygnalizują moment usłyszanej głoski lub sylaby.

ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny: 
— rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów i nazw na obrazkach,
w otoczeniu,
— opowiadanie krótkich historyjek obrazkowych,
— opowiadanie ilustracji, odgadywanie zagadek
— udzielanie odpowiedzi na pytania,
— gry i zabawy dźwiękonaśladowcze,

ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo– słuchowo– ruchowej 
— dobieranie par obrazków (identycznych) na materiale tematycznym (materiał tematyczny przedstawia przedmioty znane dziecku z otoczenia),

— wskazywanie obrazków różniących się głoską np.: sz-s, cz-c, sz-z

— zabawy słowne-wykonywanie umownego ruchu na hasło dźwiękowe,
— rysowanie po śladzie łączenie kropek- nazywanie powstałego obrazka

— obrysowywanie konturów,

— dorysowywanie brakujących części na obrazkach,


Procedury osiągania celów
Realizacja powyżej zaprezentowanego programu wiąże się z koniecznością zastosowania różnorodnych pomocy, propozycji zawartych w literaturze fachowej oraz własnych, opracowanych przez siebie.

Materiały edukacyjno- terapeutyczne- propozycje:
- propozycje zabaw z książki: -„Zabawy rozwijające dla małych dzieci” H. Trawińskiej,
- zestawy ćwiczeń artykulacyjnych Bożeny Senkoweskiej,

- zestaw ćwiczeń „Będę mówić poprawnie” wydawnictwa Mac Edukacja,
- „Zabawy logopedycznie i nie tylko”, poradnik dla nauczycieli i rodziców E. Chmielewskiej,

- zestaw uniwersalnych pomocy dla logopedów, terapeutów i nauczycieli „Unilogo”1,2,3
- teksty wierszy i piosenek dla dzieci,
- opracowane przez siebie pomoce,
- ćwiczenia rozwijające myślenie, pamięć i spostrzegawczości,
- gry i zabawy językowe, zestawy ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny, 
- zestawy ilustracji, historyjek obrazkowych, kart obrazkowych
- różnorodne układanki, dobieranki, gry i domina obrazkowe, puzzle, karty obrazkowe, karty memory,

- dmuchajki, piórka, wibrator logopedyczny, programy komputerowe i inne,

Przewidywane efekty
Proponowany program terapeutyczny ma w efekcie systematycznego stosowania doprowadzić do usprawnienia nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie:
· wykształcenia postawy komunikacyjnej,
· usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, 
· utrwalenia poprawnego wzorca artykulacyjnego,
· usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy

(pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia),
· rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Ewaluacja programu
Ewaluacja programu dokonywana będzie systematycznie na podstawie obserwacji dzieci na zajęciach.

Na zakończenie procesu terapeutycznego (jeśli dziecko nie wymaga dalszej pomocy ze strony nauczyciela) lub roku szkolnego zostanie sporządzona ocena efektywności prowadzonej pomocy (maj-czerwiec).

Na podstawie tej oceny nauczyciel podejmie decyzję o kontynuacji pracy logopedycznej z dzieckiem lub jej zakończeniu.

Uwagi:

Zajęcia logopedyczne będą prowadzone w grupach 3-4 osobowych ze względu na dużą ilość dzieci, a niewielką ilość godzin logopedycznych.

   
Description of image1
Description of image2
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
739352
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 637 gości oraz 0 użytkowników.

   

Image

 

Image

 

 Image

 

Image