Nasiadki, 27.05.2020.

Harmonogram konsultacji

udzielanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nasiadkach

uczniom klasy V, VI, VII, VIII w formie stacjonarnej lub zdalnej.

dotyczy okresu: 1.06-5.06.2020

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, po konsultacjach z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII oraz określeniu potrzeb samych uczniów, na podstawie informacji otrzymanej od wychowawcy klasy, ustala następujący sposób realizacji wytycznych MEN:

Nazwisko i imię nauczyciela  Nauczany przedmiot  Klasa  Dzień konsultacji  Godziny konsultacji 
 

Bacławska

Katarzyna

 
 Chemia Matematyka  VII, V Środa 14:30-16:00
 Matematyka VIII  Czwartek  12:00-13:30
 Bachmura Irena   Język Polski V  Poniedziałek  13:30-14:15
 Język Polski VIII  Środa  14:15-15:00
 Chorąży Anna  Matematyka VII  Czwartek  8:45- 9:30
 Wilczek Monika   Język angielski V, VII, VIII  Czwartek  12:00-13:30
Język angielski VIII Piątek 8:00- 8:45

Nasiadki, 27.05.2020.

Nasiadki 21.05.2020

Harmonogram konsultacji

udzielanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nasiadkach

uczniom klasy VIII przed egzaminami na zakończenie nauki w szkole

dotyczy okresu: 25.05-29.05.2020

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, po rozmowach z rodzicami uczniów klasy VIII oraz określeniu potrzeb samych uczniów, na podstawie informacji otrzymanej od wychowawcy klasy ustala następujący sposób realizacji konsultacji prowadzonych w sposób zdalny, zgodnie z wytycznymi MEN:

 

Nazwisko i imię nauczyciela  Nauczany przedmiot Dzień konsultacji  Godziny konsultacji  Ilość uczniów
zgłoszonych przez rodziców
do konsultacji 
 Bachmura Irena  J.polski Wtorek 14:30-15:15   5
 Środa 14:15-15:00   5
Bacławska Katarzyna  Matematyka  Czwartek 12:00-13:30   5
 Wilczek Monika  J.angielski Wtorek  11:00-11:45   5
Piątek   8:00-8:45  5

 

Prezentacja

     

     Drodzy rodzice w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nasz odział przedszkolny zostanie otwarty od 20 maja . Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, placówka została odpowiednio przygotowana na przyjęcie dzieci; usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (pluszowe misie, puzzle, książki, dywany); zabawki będą na bieżąco dezynfekowane i pozostawiane w wydzielonym pomieszczeniu na 48 godz; sala w której organizowane będą zajęcia wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę, wyznaczone są miejsca do zabawy na placu zabaw oraz strefy zabaw w sali.

     Dzieci zostaną zapoznane z zasadami bezpieczeństwa i wszelkimi zasadami higieny (regularne mycie rąk szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu ).

Rodzicu:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dziękuję

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach informuje, że od dnia 20 maja 2020 roku, wznawia działalność oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole.

Czas pracy oddziału przedszkolnego: 8:00-13:00, przyprowadzanie dzieci do oddziału do godziny 8:30.

Rodzice, którzy wyrazili wcześniej deklarację udziału ich dzieci w zajęciach opiekuńczych mają obowiązek zapoznać się z procedurami ochrony dzieci i pracowników oddziału przedszkolnego przed Covid-19 w Szkole Podstawowej w Nasiadkach i złożyć stosowne oświadczenie w sekretariacie szkoły najpóźniej dnia 19 maja 2020 roku.

Taki sam obowiązek dotyczy rodziców, którzy podejmą w terminie późniejszym decyzję dotyczącą udziału ich dzieci w zajęciach oddziału.

Procedury i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców w budynku szkoły.

 

Plik do pobrania:

Procedury i oświadczenie

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1233786
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 365 gości oraz 0 użytkowników.