Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
18°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spnasiadki.2clicks.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-04-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Izydorczyk, kasia_izy@spnasiadki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48297611028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do szkoły 

W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy  Nasiadki-Szkoła.

W rozkładzie jazdy autobusów nie ma  kursów realizowanych przez pojazdy niskopodłogowe.

 

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking zewnętrzny bez miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do szkoły

Do wejścia na teren szkoły prowadzi bramka. Wejście główne do szkoły znajduje się w odległości ok 50 metrów od bramki. Ułożone jest z kostki brukowej.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Brak barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.   

 

Dostępność budynku

Skrzydła szkolne są parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia dydaktyczne, sala sportowa, gabinet dyrektora, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 140 cm, posadzka na równym poziomie bez progów i schodków, szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze)). W gabinecie dyrektora, stanowisko dyrektora i sekretarki znajduje się za 1,5 m osłoną. Rozmowę i załatwienie interesanta umożliwia znajdujący się tam stolik. W salach lekcyjnych znajdują się indywidualne szafki dla uczniów na odpowiedniej wysokości. Na korytarzu szkolnym jest bezpośredni dostęp do szafek ubraniowych

 

Dostępność toalety

Toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

 

Zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób obejmuje:

  • informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, tablice informacyjne, zgodne z wymogami BHP. Brak: oświetlenia dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła, brak tyflograficznego planu ewakuacji, brak informacji głosowej (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
  • pozbawione barier, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne,
  • brak wyznaczonego pokoju oczekiwania na ewakuację. punkty zbiórki, drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, schodowe wózki ewakuacyjne itp.,
  • szkoła posiada procedury ewakuacyjne, pracownicy są przeszkoleni. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie jest dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Brak informacji dotykowej/głosowej.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

Data publikacji strony internetowej: 29.03.2021r.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących
zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników dostępnych cyfrowo
zdjęcia z wydarzeń posiadają pełny opis alternatywny
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
dokumenty w PDF są dokumentami edytowalnymi
podwyższony kontrast
możliwość powiększenia i pomniejszania tekstu na stronie
podświetlane linki
mapę strony
skalę szarości
jasne tło
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 29.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Nasiadkach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Izydorczyk e-mail: kasia_izy@spnasiadki.edu.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: spn@spnasiadki.edu.pl. telefon: 297611028
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Szkole Podstawowej w Nasiadkach osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, szkoła informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN i umówić wizytę należy:

Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem planowanej wizyty w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Żądanie powinno zawierać: przedmiot sprawy, metodę komunikowania się, proponowany termin skorzystania ze świadczenia

Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie planowanym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w tym dniu, przekazana zostanie zwrotna informacja o innym możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

pocztą elektroniczną na adres: spn@spnasiadki.edu.pl

listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Nasiadki 37, 07-402 Lelis

telefonicznie pod nr tel. 297611028

lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nasiadkach

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.