Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
Powróć do: Uczniowie i rodzice

Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLONEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO KLASY I

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnianego obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów klas I na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała od 1 do 10 marca 2024r. do godz. 15:00.

Dokumenty można pobrać poniżej, ze strony internetowej szkoły: https://spnasiadki.bip.gov.pl/ lub w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-16:00.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Do oddziału przedszkolnego przyjmujemy również dzieci urodzone w 2019 roku.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne; 
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnianego obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły. 

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń w postępowaniu rekrutacyjnym dla wychowanków oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała od 1 do 11 marca 2024r. do godz. 15:00.

 Dokumenty można pobrać poniżej, ze strony internetowej szkoły: https://spnasiadki.bip.gov.pl/ lub w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-16:00.

 

Informujemy, że przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci urodzonych w 2018r., które uczestniczyły w zajęciach oddziału), dla wychowanków oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała od 20 do 29 lutego 2024r. do godz. 15:00.

Dokumenty można pobrać poniżej,  ze strony internetowej szkoły: https://spnasiadki.bip.gov.pl/ lub otrzymać w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-16:00.

 

 

 

Pliki do pobrania:

2425Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.pdf
Format: pdf, 1.33 MB
2425dokumentacja-uczeń z obwodu szkoły.docx
Format: docx, 28.6 kB
2425dokumentacja-uczeń spoza obwodu.docx
Format: docx, 35.19 kB
2425zgłoszenie dz. z obwodu.docx
Format: docx, 24.83 kB
2425zgłoszenie dz spoza obwodu.docx
Format: docx, 33.23 kB
2425deklaracja kontynuowania OP.docx
Format: docx, 25.23 kB
2425Zarządzenie.pdf
Format: pdf, 619.04 kB